Spis treści

 BADANIA WODY

2022-09-20 Ocena jakości wody z wodociągu w Płotach

2022-09-20 Komunikat PPIS w Zielonej Górze o przydatności wody do spożycia z ujęcia w Płotach

2022-09-13 Badanie wody - Zagórze

2022-09-13 Badanie wody - Płoty

             Raporty analityczne 2221 - 2223

2022-09-12 Komunikat PPIS - Warunkowa przydatność wody do spożycia dla miejscowości Czerwieńsk , Dobrzęcin i Wysokie

2022-09-12 Komunikat PPIS - Warunkowa przydatność wody dla Sudołu, Leśniowa Wielkiego i Leśniowa Małego

2022-09-09 Komunikat PPIS - Warunkowa przydatność wody dla Płot i Zagórza

2022-02-16 Laboratorium - Analiza wody - Dorzęcin

2022-02-16 Laboratorium - Analiza wody - Leśniów Wielki 44

2022-02-16 Laboratorium - Analiza wody - Czerwieńsk Składowa

2022-02-16 Laboratorium - Analiza wody - SUW Nietków

2022-02-16 Laboratorium - Analiza wody - Kościuszki Nietków

2022-02-16 Laboratorium - Analiza wody - Hydrofornia Płoty

2022-02-16 Laboratorium - Analiza wody - SP Płoty

2022-02-16 Laboratorium - Analiza wody - Zagórze

2022-02-16 Laboratorium - Analiza wody - SUW Nietkowice

2022-02-16 Laboratorium - Analiza wody - SUW PKP Czerwieńsk

2021-12-24 PPIS w Zielonej Górze - Ocena jakości wody z ujęcia Nietkowice

2021-12-24 PPIS w Zielonej Górze - Protokół z badania wody ( ujęcie Nietkowice)

2021-12-22 - PPIS w Zielonej Górze - Okresowa ocena jakości wody ujęcia PKP Czerwieńsk

2021-12-22 - PPiS w Zielonej Górze - Ocena jakości wody w Płotach

2021-11-29 Sprawozdanie z badania wody w Sycowicach.

2021-11-05 Zawiadomienie PPIS w Zielonej Górze - dotyczy wodociągu w Płotach.

 2021-10-27 Komunikat PPIS w Zielonej Górze w sprawie warunkowej przydatności do spożycia z dnia 27.10.2021r.

 2021-10-27 Ocena jakości wody wodociągu w Nietkowicach z dnia 27.10.2021r.

 2021-10-25 Protokół pobrania próbek wody z wodociągu w Nietkowicach z dnia 25.10.2021r.

2021-10-19 Komunikat PPIS w Zielonej Górze - ujęcie wody Płoty 

2021-10-19 Ocena jakości wody - ujęcie Płoty

2021-10-18 Wyniki badań niezależnego Laboratorium.

2021-10-08  Ocena jakości wody -ujęcie Płoty.

2021-09-30 Sprawozdanie z badania wody - ujęcie Płoty.

2021-09-10 Komunikat PPIS w Zielonej Górze - ujęcie Płoty

2021-09-10 Protokół pobrania próbek - ujęcie Płoty

2021-09-10 Ocena jakości wody - ujęcie Płoty

2021-08-25 Ocena jakości wody - ujęcie SUDOŁ

2021-04-08 Ocena jakości wody - ujęcie PKP Czerwieńsk

2021-08-06 Ocena jakości wody -  Płoty

2021-08-04 Komunikat PPIS w Zielonej Górze w sprawie przydatności wody do spożycia dla miejscowości: Dobrzęcin, Wysokie, Czerwieńsk z wyłączeniem ujęcia PKP Czerwieńsk

2021-08-04 Ocena jakości wody - Czerwieńsk

2021-07-17 Ocena jakości wody - SUW Sudoł

2021-07-17 Ocena jakości wody - Sycowice

2021-07-17 Ocena jakości wody - SUW PKP Czerwieńsk

2021-07-17 Ocena jakości wody - Dobrzęcin

2021-07-17 Ocena jakości wody - Czerwieńsk, ul. Składowa

2021-07-17 Ocena jakości wody - Czerwieńsk, ul. Zielonogórska

2021-07-17 Ocena jakości wody - Czerwieńsk, Plac Wolności

2021-07-17 Ocena jakości wody - Płoty ul. Lubuska

2021-07-08 Komunikat PPIS w Zielonej Górze - Warunkowa przydaność wody do spożycia w Czerwieńsku

2021-07-08 Ocena jakości wody - Czerwieńsk

2021-06-25 Ocena jakości wody - Płoty

2021-06-22 Analiza wody - Dobrzęcin (w budynku)

2021-06-22 Analiza wody - Dobrzęcin (przed wodomierzem)

2021-06-22 Analiza wody - Czerwieńsk ul. Zielonogórska 32

2021-06-22 Analiza wody - Hydrofornia Czerwieńsk

2021-04-27 - Komunikat PPIS w sprawie przydatności wody do spożycia - Nietkowice

2021-04-27 - Ocena jakości wody - Nietkowice

2021-04-27 - Ocena jakości wody - Płoty

2021-04-27 - Ocena jakości wody - Nietków

2021-04-27 - Ocena jakości wody Czerwieńsk

2021-03-31 -Ujęcie wody PKP Czerwieńsk - zawiadomienie o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia

2021-02-23 badanie wody Sycowice

2021-02-23 badanie wody Czerwieńsk ul. Składowa 2

2021-02-19 badanie wody Nietkowice

2021-02-19 badanie wody Czerwieńsk ul. Składowa 5a

2021-02-19 badanie wody Leśniów Mały

2021-02-19 badanie wody Dobrzęcin

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 15.02.2021r.

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 04.02.2021 r.

 

 

 

 

 

ARCHIWUM BADAŃ WODY:

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 21.12.2020r.

NIETKOWICE - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 16.12.2020r.

SUDOŁ I LEŚNIÓW MAŁY - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 16.12 2020r.

Czerwieńsk - zawiadomienie o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia - 09,12,2020r.

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 11.09.2020r.

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 13.08.2020r.

Czerwieńsk - ujęcie PKP - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.07.2020 r.

Sudoł - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 20.07.2020r.

Czerwieńsk , Ul. Składowa (wodociąg publiczny) - Wyniki badań wody z dnia 13.07.2020 r.

Nietkowice - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 07.07.2020r.

Czerwieńsk - ujęcie wody PKP -stwierdzenie przydatności do spożycia z dnia 08.05.2020r. 

Sudoł - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.04.2020r.

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.04.2020r.

Nietkowice - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.04.2020r.

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 19.03.2020r.

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 16.03.2020r. 

Leśniów Wielki i Sudoł - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia 11.03.2020r.

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 11.03.2020r.

Czerwieńsk - ujęcie wody PKP - Sprawozdanie z badań wody z dnia 02.03.2020r.

Nietkowice SUW - Sprawozdanie z badań wody z dnia 02.03.2020r.

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 20.02.2020r.

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 03.12.2019r. 

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 03.12.2019r.

Czerwieńsk - analiza wody z sieci z dnia 31.07.2019r.

Leśniów Wielki - analiza wody z sieci z dnia 31.07.2019r.

Sudoł - analiza wody z sieci z dnia 31.07.2019r.

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 04.07.2019r.

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 07.06.2019r.

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 30.05.2019r.

Czerwieńsk - ujęcie PKP - stwierdzenie przydatności do spożycia z dnia 13.05.2019

Nietkowice - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności do spożycia z dnia 11.04.2019 r.

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.03.2019r.

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.03.2019r.

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.03.2019r.

Sudoł - wodociąg publiczny - sprawozdanie z badań wody z dnia 11.03.2019

Czerwieńsk - ujęcie PKP - stwierdzenie przydatności do spożycia z dnia 11.03.2019

Czerwieńsk - ujęcie PKP - sprawozdanie z badań wody z dnia 22.02.2019

Sudoł - wodociąg publiczny - sprawozdanie z badań wody z dnia 18.02.2019

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 02.10.2018

Czerwieńsk - ujęcie PKP - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 24.09.2018

Nietkowice - wodociąg publiczny -stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 21.09.2018

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 18.07.2018

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 03.07.2018

Czerwieńsk - ujęcie PKP - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 03.07.2018

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 03.07.2018

Sudoł - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 22.06.2018

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 22.06.2018

Czerwieńsk - ujęcie PKP - analiza wody z sieci z dnia 23.05.2018

Dobrzęcin - analiza wody z sieci z dnia 23.05.2018

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności do spożycia z dnia 17.05.2018 

Czerwieńsk - ujęcie PKP - stwierdzenie przydatności do spożycia z dnia 17.05.2018

Nietkowice SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 14.05.2018

Płoty - wociąg publiczny - analiza wody z sieci z dnia 14.05.2018

Czerwieńsk - ujęcie PKP - analiza wody uzdatnionej z dnia 14.05.2018

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - analiza wody z sieci z dnia 14.05.2018

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - analiza próbek wody z dnia 26.04.2018

Nietkowice - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 13.04.2018

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - analiza próbek wody z dnia 28.03.2018

Leśniów Wielki - wodociąg publiczny - analiza wody z sieci z dnia 21.03.2018

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - warunkowe stwierdzenie wody do spożycia z dnia 22.03.2018

Sudoł - wodociąg publiczny - warunkowe stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 22,03,2018

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 13.03.2018

Nietków - wodociąg publiczny - analiza wody z sieci z dnia 01.03.2018

Leśniów Wielki - wodociąg publiczny - analiza wody z sieci z dnia 01.03.2018

Nietków SUW - analiza wody z sieci z dnia 01.02.2018

Nietków SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 01.02.2018

Sudoł SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 01.02.2018

Nietków - wodociąg publiczny - decyzja w sprawie przydatności wody do spożycia z dnia 29.12.2017

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.12.2017

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.12.2017

Sudoł - wodociąg publiczny - decyzja w sprawie przydatności wody do spożycia z dnia 29.12.2017

Sudoł - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.12.2017

Nietkowice - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 20.12.2017

Płoty - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 07.11.2017

Płoty - wodociąg publiczny - analiza wody z sieci z dnia 16.10.2017

Laski - wodociąg publiczny - analiza wody z sieci z dnia 16.10.2017

Nietków - wodociąg publiczny - analiza wody z sieci z dnia 16.10.2017

Czerwieńsk - ujęcie PKP - stwierdzenie przydatności do spożycia z dnia 13.09.2017

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 25.08.2017

Nietków - wodociąg publiczny - analiza wody z sieci z dnia 20.07.2017

Nietków SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 20.07.2017

Sudoł SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 20.07.2017

Płoty - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 26.06.2017

Sudoł - wodociąg publiczny - sprawozdanie z badań wody z dnia 26.06.2017

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 26.06.2017

Nietków - wodociąg publiczny - sprawozdania z badań wody z dnia 26.06.2017

Nietkowice - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 14.06.2017

Nietkowice SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 24.05.2017

Płoty Hydrofornia - analiza wody podawanej do sieci z dnia 24.05.2017

Czerwieńsk - Hydrofornia _ analiza wody podawanej do sieci z dnia 15.05.2017

Czerwieńsk - analiza wody z sieci z dnia 15.05.2017

Płoty - analiza wody z sieci z dnia 15.05.2017

Dobrzęcin - analiza wody z sieci z dnia 15.05.2017

Nietkowice SUW - analiza wody surowej z dnia 15.05.2017

Nietkowice - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 19.04.2017

Czerwieńsk - ujęcie PKP - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 11.04.2017

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 11.04.2017

Płoty - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 11.04.2017

Sudoł SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 16.03.2017

Nietków SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 27.02.2017

Sudoł - stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia z dnia 06.03.2017

Nietków - stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia z dnia 06.03.2017

Nietkowice - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 23.02.2017

Czerwieńsk - ujęcie PKP - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 13.02.2017

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 13.02.2017

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 13.02.2017

Nietków - analiza wody z sieci z dnia 19.01.2017

Nietków - analiza wody z sieci z dnia 19.01.2017

Nietków - analiza wody z sieci z dnia 19.01.2017

Nietków - analiza wody z sieci z dnia 19.01.2017

Nietków SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 19.01.2017

Nietków SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 02.01.2017

Nietków SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 02.01.2017

 

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!