Spis treści

 BADANIA WODY

 

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 21.12.2020r.

NIETKOWICE - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 16.12.2020r.

SUDOŁ I LEŚNIÓW MAŁY - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 16.12 2020r.

Czerwieńsk - zawiadomienie o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia - 09,12,2020r.

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 11.09.2020r.

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 13.08.2020r.

Sudoł - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 20.07.2020r.

Nietkowice - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 07.07.2020r.

Czerwieńsk - ujęcie wody PKP -stwierdzenie przydatności do spożycia z dnia 08.05.2020r. 

Sudoł - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.04.2020r.

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.04.2020r.

Nietkowice - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.04.2020r.

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 19.03.2020r.

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 16.03.2020r. 

Leśniów Wielki i Sudoł - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia 11.03.2020r.

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 11.03.2020r.

Czerwieńsk - ujęcie wody PKP - Sprawozdanie z badań wody z dnia 02.03.2020r.

Nietkowice SUW - Sprawozdanie z badań wody z dnia 02.03.2020r.

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 20.02.2020r.

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 03.12.2019r. 

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 03.12.2019r.

Czerwieńsk - analiza wody z sieci z dnia 31.07.2019r.

Leśniów Wielki - analiza wody z sieci z dnia 31.07.2019r.

Sudoł - analiza wody z sieci z dnia 31.07.2019r.

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 04.07.2019r.

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 07.06.2019r.

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 30.05.2019r.

Czerwieńsk - ujęcie PKP - stwierdzenie przydatności do spożycia z dnia 13.05.2019

Nietkowice - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności do spożycia z dnia 11.04.2019 r.

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.03.2019r.

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.03.2019r.

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.03.2019r.

Sudoł - wodociąg publiczny - sprawozdanie z badań wody z dnia 11.03.2019

Czerwieńsk - ujęcie PKP - stwierdzenie przydatności do spożycia z dnia 11.03.2019

Czerwieńsk - ujęcie PKP - sprawozdanie z badań wody z dnia 22.02.2019

Sudoł - wodociąg publiczny - sprawozdanie z badań wody z dnia 18.02.2019

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 02.10.2018

Czerwieńsk - ujęcie PKP - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 24.09.2018

Nietkowice - wodociąg publiczny -stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 21.09.2018

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 18.07.2018

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 03.07.2018

Czerwieńsk - ujęcie PKP - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 03.07.2018

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 03.07.2018

Sudoł - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 22.06.2018

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 22.06.2018

Czerwieńsk - ujęcie PKP - analiza wody z sieci z dnia 23.05.2018

Dobrzęcin - analiza wody z sieci z dnia 23.05.2018

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności do spożycia z dnia 17.05.2018 

Czerwieńsk - ujęcie PKP - stwierdzenie przydatności do spożycia z dnia 17.05.2018

Nietkowice SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 14.05.2018

Płoty - wociąg publiczny - analiza wody z sieci z dnia 14.05.2018

Czerwieńsk - ujęcie PKP - analiza wody uzdatnionej z dnia 14.05.2018

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - analiza wody z sieci z dnia 14.05.2018

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - analiza próbek wody z dnia 26.04.2018

Nietkowice - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 13.04.2018

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - analiza próbek wody z dnia 28.03.2018

Leśniów Wielki - wodociąg publiczny - analiza wody z sieci z dnia 21.03.2018

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - warunkowe stwierdzenie wody do spożycia z dnia 22.03.2018

Sudoł - wodociąg publiczny - warunkowe stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 22,03,2018

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 13.03.2018

Nietków - wodociąg publiczny - analiza wody z sieci z dnia 01.03.2018

Leśniów Wielki - wodociąg publiczny - analiza wody z sieci z dnia 01.03.2018

Nietków SUW - analiza wody z sieci z dnia 01.02.2018

Nietków SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 01.02.2018

Sudoł SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 01.02.2018

Nietków - wodociąg publiczny - decyzja w sprawie przydatności wody do spożycia z dnia 29.12.2017

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.12.2017

Nietków - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.12.2017

Sudoł - wodociąg publiczny - decyzja w sprawie przydatności wody do spożycia z dnia 29.12.2017

Sudoł - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 29.12.2017

Nietkowice - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 20.12.2017

Płoty - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 07.11.2017

Płoty - wodociąg publiczny - analiza wody z sieci z dnia 16.10.2017

Laski - wodociąg publiczny - analiza wody z sieci z dnia 16.10.2017

Nietków - wodociąg publiczny - analiza wody z sieci z dnia 16.10.2017

Czerwieńsk - ujęcie PKP - stwierdzenie przydatności do spożycia z dnia 13.09.2017

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 25.08.2017

Nietków - wodociąg publiczny - analiza wody z sieci z dnia 20.07.2017

Nietków SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 20.07.2017

Sudoł SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 20.07.2017

Płoty - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 26.06.2017

Sudoł - wodociąg publiczny - sprawozdanie z badań wody z dnia 26.06.2017

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 26.06.2017

Nietków - wodociąg publiczny - sprawozdania z badań wody z dnia 26.06.2017

Nietkowice - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 14.06.2017

Nietkowice SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 24.05.2017

Płoty Hydrofornia - analiza wody podawanej do sieci z dnia 24.05.2017

Czerwieńsk - Hydrofornia _ analiza wody podawanej do sieci z dnia 15.05.2017

Czerwieńsk - analiza wody z sieci z dnia 15.05.2017

Płoty - analiza wody z sieci z dnia 15.05.2017

Dobrzęcin - analiza wody z sieci z dnia 15.05.2017

Nietkowice SUW - analiza wody surowej z dnia 15.05.2017

Nietkowice - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 19.04.2017

Czerwieńsk - ujęcie PKP - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 11.04.2017

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 11.04.2017

Płoty - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 11.04.2017

Sudoł SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 16.03.2017

Nietków SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 27.02.2017

Sudoł - stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia z dnia 06.03.2017

Nietków - stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia z dnia 06.03.2017

Nietkowice - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 23.02.2017

Czerwieńsk - ujęcie PKP - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 13.02.2017

Czerwieńsk - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 13.02.2017

Płoty - wodociąg publiczny - stwierdzenie przydatności wody do spożycia z dnia 13.02.2017

Nietków - analiza wody z sieci z dnia 19.01.2017

Nietków - analiza wody z sieci z dnia 19.01.2017

Nietków - analiza wody z sieci z dnia 19.01.2017

Nietków - analiza wody z sieci z dnia 19.01.2017

Nietków SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 19.01.2017

Nietków SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 02.01.2017

Nietków SUW - analiza wody uzdatnionej z dnia 02.01.2017

 

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!