Zamówienia publiczne

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 2018-05-11

                         w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pod nazwą:

  „Zdalny odczyt poboru wody w gminie Czerwieńsk”

 

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy „Zdalny odczyt poboru wody w gminie Czerwieńsk”  

2. SIWZ „Zdalny odczyt poboru wody w gminie Czerwieńsk”

3. OTWARCIE OFERT - WYCIĄG Z PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA

4. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

LINK DO BIP

_____________________________________________________________________________________________

Zamówienia publiczne - archiwum

 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”, dla którego została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej nr 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 ZESTAWIENIE OFERT                      2018-04-12  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY     2018-04-24

 Link do BIP

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 2017-11-22

w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwieńsk w miejscowościach Płoty i Nietkowice - 2”

                                           1.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

                                           2.   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

                                           3.   DOKUMENTACJA DO PRZETARGU

                                           4.   ODPOWIEDZI NA PYTANIA I WNIOSKI WYKONAWCÓW

                                                             4.1. ODPOWIEDZI NA PYTANIA I WNIOSKI WYKONAWCÓW - 1

                                            5.  OTWARCIE OFERT - WYCIĄG Z PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA

                                            6.  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                            7. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 Link do BIP  -  http://www.bip.czerwiensk.pl/180/Spolki_Prawa_Handlowego_z_udzialem_Gminy/


Zamówienia publiczne - archiwum

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 2017-10-26

Roboty budowlane

POMAK Sp. z o.o.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwieńsk w miejscowościach Płoty i Nietkowice

                                            1.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

                                            2.  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

                                            3.  DOKUMENTACJA DO PRZETARGU

                                            4. ODPOWIEDZI NA PYTANIA I WNIOSKI WYKONAWCÓW

                                                            4.1.  ODPOWIEDZI NA PYTANIA I WNIOSKI WYKONAWCÓW - 1

                                                            4.2   ODPOWIEDZI NA PYTANIA I WNIOSKI WYKONAWCÓW - 2

                                            5.  ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU i SIWZ

                                                            5.1.  ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU i SIWZ - 1

                                            6.  OTWARCIE OFERT - WYCIĄG Z PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA

                                            7.  DECYZJA O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

           Link do BIP  -  http://www.bip.czerwiensk.pl/180/Spolki_Prawa_Handlowego_z_udzialem_Gminy/ 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
INFORMACJA o wyborze
Odpowiedzi 1
Odpowiedzi 2 na bip
Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytania


 

Zamówienia z udziałem środków z UE

--------

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!