Zamówienia publiczne  :


„POMAK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością”

zaprasza wykonawców do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Modernizacja specjalnego pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji
w ramach Projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowościach Leśniów Wielki,
Nietków i Sudoł w Gminie Czerwieńsk” RPLB.04.03.00-08-0008/20
 

⇒  Specyfikacja Warunków Zamówienia

⇒ Informacja z otwarcia ofert

 ⇒ Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

⇒ Link do Bazy Konkurencyjności


Zamówienia publiczne - archiwum : 

„POMAK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością”

zaprasza wykonawców do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Modernizacja specjalnego pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji
w ramach Projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowościach Leśniów Wielki,
Nietków i Sudoł w Gminie Czerwieńsk” RPLB.04.03.00-08-0008/20
 

 ⇒ Specyfikacja Warunków Zamówienia

 ⇒ Formularz ofertowy

⇒ Informacja z otwarcia ofert

⇒ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

⇒ Link do Bazy Konkurencyjności

⇒ Unieważnienie postępowania - link do Bazy Konkurencyjności

⇒  Unieważnienie postępowania

 

„POMAK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością”

zaprasza wykonawców do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Wymiana przepompowni P3 w Leśniowie Wielkim w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowościach Leśniów Wielki, Nietków i  Sudoł w Gminie Czerwieńsk”.

⇒ Specyfikacja Warunków Zamówienia

⇒ Formulrz ofertowy z załacznikami

⇒ Informacja z otwarcia ofert

⇒ Informacja o wyborze oferty

 ⇒ Link do Bazy Konkurencyjności .

 


 Czerwieńsk, 2020-12-18

 

„POMAK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością”

zaprasza wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Dostawa pojazdu asenizacyjnego WUKO - 2”

1. Ogłoszenie o zamówieniu WUKO -2

2. Specyfikcja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - WUKO - 2

3. Wyciąg z protokołu postępowania - otwarcia ofert 

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Czerwieńsk, 2020-12-10

„POMAK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością”

zaprasza wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Dostawa pojazdu asenizacyjnego WUKO”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. Specyfikcja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 3. DECYZJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 18 GRUDNIA 2020 R.

 

                                           


 Czerwieńsk, 2020-09-15

„POMAK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością”

zaprasza wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pod nazwą:

 „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowościach Leśniów Wielki, Nietków i Sudoł w Gminie Czerwieńsk”

1. Ogłoszenie o zamówieniu - *.doc

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ -*.doc

3. PFU Sudoł - link do pobrania

4. Fotowoltaika - Sudoł

5. Leśniów Wielki I - opis

6. Leśniów Wielki I- rysunki

7. Leśniów Wielki II - opis

8. Leśniów Wielki II - rysunki

9. Nietków - opis zamówienia

10. Nietków - przedmiar robót

11. Nietków - specyfikacja techniczna

12. Nietków - Rys.1 - Link do pobrania

13. Nietków - Rys.2

14. Nietków - Rys.3

15. Nietków - Rys.4

16. Nietków - Rys.5

17. Nietków - Rys.6

18. Zmiana treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców - 1

Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców - 2

Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców - 3

Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców - 4

WYCIĄG Z PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA - OTWARCIE OFERT 05.10.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Z DNIA 02.12.2020R

LINK do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności


Czerwieńsk, 2018-05-11

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 2018-05-11

                         w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pod nazwą:

  „Zdalny odczyt poboru wody w gminie Czerwieńsk”

 

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy „Zdalny odczyt poboru wody w gminie Czerwieńsk”  

2. SIWZ „Zdalny odczyt poboru wody w gminie Czerwieńsk”

3. OTWARCIE OFERT - WYCIĄG Z PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA

4. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”, dla którego została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej nr 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 ZESTAWIENIE OFERT                      2018-04-12  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY     2018-04-24

 

 


Czerwieńsk, 2017-11-22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 2017-11-22

w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwieńsk w miejscowościach Płoty i Nietkowice - 2”

                                           1.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

                                           2.   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

                                           3.   DOKUMENTACJA DO PRZETARGU

                                           4.   ODPOWIEDZI NA PYTANIA I WNIOSKI WYKONAWCÓW

                                                             4.1. ODPOWIEDZI NA PYTANIA I WNIOSKI WYKONAWCÓW - 1

                                            5.  OTWARCIE OFERT - WYCIĄG Z PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA

                                            6.  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                            7. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 


 

Czerwieńsk, 2017-10-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 2017-10-26

Roboty budowlane

POMAK Sp. z o.o.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwieńsk w miejscowościach Płoty i Nietkowice

                                            1.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

                                            2.  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

                                            3.  DOKUMENTACJA DO PRZETARGU

                                            4. ODPOWIEDZI NA PYTANIA I WNIOSKI WYKONAWCÓW

                                                            4.1.  ODPOWIEDZI NA PYTANIA I WNIOSKI WYKONAWCÓW - 1

                                                            4.2   ODPOWIEDZI NA PYTANIA I WNIOSKI WYKONAWCÓW - 2

                                            5.  ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU i SIWZ

                                                            5.1.  ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU i SIWZ - 1

                                            6.  OTWARCIE OFERT - WYCIĄG Z PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA

                                            7.  DECYZJA O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
INFORMACJA o wyborze
Odpowiedzi 1
Odpowiedzi 2 na bip
Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytania


 

--------

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!