04
Lis
2020

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej  w miejscowościach Leśniów Wielki, Nietków i Sudoł w Gminie Czerwieńsk” .

Inwestycję podzielono na dwa zadania.

Zadanie 1 :

W miejscowości Leśniów Wielki wykonanie dwóch odcinków sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej o łącznej długości o długości 1067m (w tym kanalizacji tłocznej 384 m oraz grawitacyjnej 683 m) wraz z 3 przepompowniami ścieków a także w miejscowości Nietków wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 692 m.

Zadanie 2 :

Na wykonanie w pełnej zgodzie z „Programem funkcjonalno-użytkowym” zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmującego przebudowę, rozbudowę i modernizację ujęcia wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Sudoł.

W obu zadaniach wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski.

Dziś w siedzibie Spółki podpisano  umowę oraz omówiono wstępny harmonogram realizacji zadania.

Umowę podpisał Prezes Zarządu Spółki POMAK  Tomasz Frąckowiak oraz Właściciel Przedsiębiorstwa Robót Sanitarnych EKO Pan Ryszard Rogowski.

 

aDSC 0019aDSC 0022

aDSC 0029

12
Paź
2020

Szanowni Mieszkańcy !

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz gwałtownym

wzrostem nowych zakażeń informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów

i Pracowników oraz ciągłości świadczonych usług od dnia 13.10.2020 r. do odwołania

ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa biurowa naszych Klientów.

Tylko w pilnych sprawach  prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty.

Kasa firmy będzie nieczynna  do odwołania.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do wdrożonych środków bezpieczeństwa.

Kontakt telefoniczny  +48 68 327 85 62.

 

Pomak Sp. z o.o.

 

 

02
Paź
2020
Zarządzenie nr 4/2020 Prezesa POMAK sp. z O.O. w Czerwieńsku z dnia 02 października 2020 roku w sprawie otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego COVID-19 dla zadania pn. : „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowościach Leśniów Wielki, Nietków i Sudoł w Gminie Czerwieńsk” . Otwarcie dnia 05 października 2020 r. godz.09:30 w siedzibie spółki. § 1 W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i zdrowia członków komisji oraz przedstawicieli oferentów zarządzam co następuje : - wejście do pomieszczenia w którym odbędzie się publiczne otwarcie ofert ww. postępowaniu nastąpi o godz. 09:25 po uprzedniej dezynfekcji rąk przez wszystkich uczestników otwarcia z zachowaniem min. 1,5 m dystansu społecznego; - zajęcie miejsca jest możliwe wyłącznie siedzącego co drugie krzesło; - w otwarciu może wziąć udział oprócz powołanej odrębnym zarządzenie Prezesa Pomak Sp. z O.O. komisji po jednym przedstawicielu oferenta; - podczas otwarcia ofert wszyscy uczestnicy otwarcia ofert zobowiązani są do zasłonięcia ust i nosa poprzez użycie właściwych środków bezpieczeństwa ( np. maseczek , przyłbic itp.) . § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu zakończenia otwarcia ofert.

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!