18
Paź
2022

Uwaga!

Pamiętajmy o obowiązkowej legalizacji podliczników wody!

Pomak  Sp. z o. o. przypomina odbiorcom korzystającym z wodomierzy-podliczników o obowiązku ich  legalizacji (okres 5 lat od daty produkcji ) . 

Od dnia 01.01.2023r. podliczniki nie mające ważnej homologacji tj. wyprodukowane przed 01.01.2018r, nie będą uwzględniane w rozliczaniu wody zużytej bezpowrotnie.

Każdy wodomierz, którego wskazania są podstawą do rozliczeń, musi mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 636, art. 8a).

Jeżeli takiej nie posiada, jego wskazania nie mogą być podstawą do pomniejszenia ilości ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej.

Przypominamy również, że wodomierz-podlicznik służący do rozliczenia ilości bezpowrotnie zużytej wody, montowany jest na koszt Odbiorcy. Także Odbiorca ponosi wszelkie koszty związane z jego wymianą, naprawą i legalizacją.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2008 nr 5 poz. 29) wodomierze powinny być legalizowane, co 5 lat.

Przypominamy, że upłynięcie okresu legalizacji, zerwanie plomb, uszkodzenie wodomierza-podlicznika, będzie podstawą do zaprzestania rozliczania zużycia wody zużytej bezpowrotnie.

Wodomierze powinny być zgłaszane do ponownej legalizacji m.in.:

- jeżeli okres ważności jest wyrażony w miesiącach − nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej.

- jeżeli okres ważności jest wyrażony w latach − nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej.

- po każdej naprawie.

- po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji.

Pomak Sp. z o.o. zaleca montaż liczników elektronicznych w celu jednoczesnego rozliczania liczników głównych z podlicznikami.

07
Paź
2022

Pomak sp. z o.o. informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor w Zielonej Górze stwierdził w komunikacie przydatność wody do spożycia z wodociągu w Sudole, Leśniowie Wielkim i Leniowie Małym.

       ⇒  2022-10-06 Komunikat PPIS w Zielonej Górze o pzydatności wody do spożycia z SUW Sudołoszczedzanie_wody_edited.jpg

28
Wrz
2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 4. "Środowisko i kultura" Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa"

W ramach inwestycji wykonano :

  •     1,75 km kanalizacji sanitarnej,
  •     zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody – zasilaną instalacją fotowoltaiczną ,
  •     zakupiono specjalistyczny samochód asenizacyjny WUKO.
  • DSC 0118 MomentDSC 0106DSC 0122 2  DSC 0133 2DSC 0107 2

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!