Zarząd spółki informuje, że po perturbacjach związanych z nieprofesjonalnym przeprowadzeniem badań wody z ujęcia w Płotach przez jedną z firm spółka otrzymała wyniki  pobranych w dniu 20.09.2021r. próbek wody. Jakość wody uległa poprawie lecz w dalszym ciągu nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W wodzie występują pojedyncze bakteria z grupy coli. Ich liczba jest dopuszczalna w ilości mniejszej niż 10 jtk/100ml. W pobranych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i Enterokoków. Spółka po przepłukaniu zbiorników na ujęciu oraz sieci podchlorynem sodu oczekuje na powtórne kontrolne wyniki badań.

Woda zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze jest zdatna do używania w celach komunalnych i higienicznych natomiast do picia nadaje się po przegotowaniu.

Po otrzymaniu ponownych wyników badania wody spółka o tym fakcie niezwłocznie zawiadomi mieszkańców.

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!