W dniu 04.08.2017r. o godz.10ºº telefoniczne Pani Liliana M. Gintowt –Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej PPIS w Zielonej Górze powiadomiła spółkę POMAK w Czerwieńsku –administratora wodociągu w Płotach o wynikach badań pobranych w dniu 01.08.2017r. próbek wody ( nr próbek OL-930,)L-931)w których stwierdzono obecność bakterii grupy coli, zobowiązując spółkę do zastosowania procedur i działań  przewidzianych w sytuacji skażenia wody.

Zarząd spółki POMAK w trybie natychmiastowym polecił:

  1. Poinformować Burmistrza Czerwieńska o powstałej sytuacji i rozpocząć procedurę usuwania z sieci wodociągowej skażenia.
  2. Zamknąć ujęcie wody w Płotach celem ograniczenia  dostępu do wody skażonej bakterią coli. O godz. 11-tej dostęp do wody został ograniczony.
  3. Telefonicznie powiadomić  zbiorowych odbiorców ( przedszkole i zakłady pracy) z terenu Płot o powstałym zagrożeniu.
  4. Przygotować i umieścić  na stronie internetowej  spółki www.pomak.pl  informację o powstałym zagrożeniu, oraz możliwości poboru wody z zastępczych punktów jej poboru. Informację uaktualniono po otrzymaniu z Sanepidu pisemnej wersji decyzji 1502 NS-HK/2017.
  5. Poza stroną internetową spółki przygotować kompleksową informację o powstałym zagrożeniu i poinformować mieszkańców Płot i Zagórza poprzez jej rozplakatowania na terenie tych miejscowości.
  6. Przygotować i uruchomić system dezynfekcji sieci  wodociągowej  podchlorynem sodu w dawce 0,3-0,5 ml/l wody.
  7. Po posiedzeniu  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uruchomiono dostawę wody pitnej dwoma beczkami będącymi w dyspozycji Starosty Zielonogórskiego . Wodę do celów spożywczych pobrano z ujęcia w Czerwieńsku z punktu czerpalnego znajdującego się na terenie spółki . Woda dostarczana będzie  mieszkańcom zgodnie z harmonogramem. Decyzją  Burmistrza Czerwieńska dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zadysponowano celem dostarczania wody dla celów sanitarno-bytowych.
  8. Na dzień 07.08.2017r. zlecić  pobranie próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej . Po  otrzymaniu wyników z badań podjęte zostaną kolejne działania celem przywrócenia wody do wymogów zgodnych parametrami ujętymi w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  9. Na bieżąco informować mieszkańców o kolejnych zastosowanych procedurach i podjętych działaniach spółki  mających w jak najkrótszym czasie likwidację zagrożenia.

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!